Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

PROC-002 Sprzedaz uslug edukacyjnych i proces rekrutacji_akt.20170117.rtf
PROC-002 Sprzedaż usług edukacyjnych i proces rekrutacji.rtf
Zalacznik Nr 1 PROC-002 Kwestionariusz osobowy.pdf
Zalacznik Nr 2 PROC-002 Umowa o nauke.rtf
Załącznik Nr 1 PROC-002 Kwestionariusz osobowy.pdf
Załącznik Nr 2 PROC-002 Umowa o naukę.rtf
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia