Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Powrót

Instrukcja Nr 1 PROC-005 Organizacja zajec dydakt.praca dziekanatu_wyd.02-akt.20170117.rtf
Instrukcja Nr 1 PROC-005 Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach pracy dziekanatu.rtf
Instrukcja Nr 2 PROC-005 Obowiazki wykladowcy organizacja zajec dydakt_akt.20170117.rtf
Instrukcja Nr 2 PROC-005 Obowiązki wykładowców w ramach organizacji zajęć dydaktycznych.rtf
Instrukcja Nr 3 PROC-005 Planowanie zajec dydaktycznych_wyd.02_akt.20170117.rtf
Instrukcja Nr 3 PROC-005 Planowanie zajęć dydaktycznych.rtf
PROC-005 Organizacja i prowadzenie zajec dydaktycznych_wyd.2_akt.20170117.rtf
PROC-005 Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych_wyd.2.rtf
Zalacznik Nr 1 3 PROC-005 Instrukcja wypelniania protokolow elektronicznych.pdf
Zalacznik Nr 1 PROC-005 Regulamin studiow I i II stopnia na r.ak. 2016-2017.doc
Zalacznik Nr 2 PROC-005 Decyzja o skierowaniu na powtarzanie semestru.docm
Zalacznik Nr 3 PROC-005 Decyzja o wykresleniu z listy studentow na podstawie wniosku studenta.doc
Zalacznik Nr 4 PROC-005 Decyzja o wykresleniu z listy studentow, skreslenie po I sem.docm
Zalacznik Nr 5 PROC-005 Decyzja o wykresleniu po mozliwosci powtarzania semestru.docm
Zalacznik Nr 6 PROC-005 Decyzja o wykresleniu z powodu braku postepow w nauce.docm
Zarzadzenie nr 1 w spr warunkow zaliczania sesji egzaminacyjnej.doc
Zarzadzenie nr 1 zalacznik nr 1.doc
Zarzadzenie nr 2 Zalacznik nr 1.doc
Zarzadzenie nr 2 w spr organizacji i rozliczenia sesji egzaminacyjnej.doc
Zarzadzenie nr 3 w spr sesji ciaglej.doc
Zarzadzenie nr 4 w spr dyzurow.doc
Zarzadzenie nr 5 w spr projektow na zarzadzaniu.doc
Zarzadzenie nr 6 w spr warunkow zaliczania sesji egzaminacyjnej.doc
Zarzadzenie nr 6 załącznik nr 1.doc
Zarzadzenie nr 6 załącznik nr 2.doc
Zarzadzenie nr 7 Zalacznik nr 1.doc
Zarzadzenie nr 7 w spr organizacji i rozliczenia sesji egzamin. Wagrowiec.doc
Zarzadzenie nr 8 w sprawie sesji ciaglej Wagrowiec.doc
Zarzadzenie nr 9 w sprawie dyzurow Wagrowiec.doc
Zarządzenia Dziekana wymienione w procedurze
Załącznik Nr 1 3 PROC-005 Instrukcja wypełniania protokołów elektronicznych.pdf
Załącznik Nr 1 PROC-005 Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia GSW Milenium.doc
Załącznik Nr 2 PROC-005 Decyzja o skierowaniu na powtarzanie semestru.docm
Załącznik Nr 3 PROC-005 Decyzja o wykreśleniu z listy studentów na podstawie wniosku studenta.doc
Załącznik Nr 4 PROC-005 Decyzja o wykreśleniu z listy studentów, skreślenie po I sem.docm
Załącznik Nr 5 PROC-005 Decyzja o wykreśleniu po możliwości powtarzania semestru.docm
Załącznik Nr 6 PROC-005 Decyzja o wykreśleniu z powodu braku postępów w nauce.docm
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia