Koło Naukowe Milenium Management - Gniezno

Gość
gniezno_400

Koło Naukowe Milenium Management - Gniezno powstało w listopadzie 2015 roku.  

Koło Naukowe Milenium Management zostało utworzone przez Studentów dla Studentów Naszej Uczelni - tych chcących więcej... robić, wiedzieć, umieć, osiągnąć...

Zapraszamy wszystkich studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie działań badawczych, kreatywnych, organizacyjnych oraz interpersonalnych, a także prowadzić badania na temat szeroko rozumianego zarządzania oraz przedsiębiorczości.

Nasze cele to:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznegon zarządzania zadaniami publicznymi
  • organizowanie spotkań z ludźmi biznesu
  • wizyty u lokalnych przedsiębiorców
  • organizowanie praktyk fakultatywnych dla członków Koła
  • organizowanie szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia
  • organizowanie spotkań naukowych, wykładów, dyskusji, warsztatów
  • zdobycie doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu spotkań biznesowych

dr Piotr Odrakiewicz - Opiekun Koła Naukowego Milenium Management - Gniezno

Deklaracja członkowska 

Regulamin Koła Naukowego Milenium Management - Gniezno


Działania Koła Naukowego Milenium Management - Gniezno: